Nekaj o župniji na kratko...

...

Župnija Sv. Duh

Župnija Sveti Duh pri Škofji Loki je razmeroma mlada župnija. Do leta 1980 je bila podružnica župnije Stara Loka, od 15. 8. 1980 dalje pa je samostojna župnija. Danes župnija šteje 1640 prebivalcev.

Sedanja župnijska cerkev, ki je posvečena Svetemu Duhu je bila prvič omenjena leta 1456. Prezidava cerkve je bila narejena leta 1860. Iz gotske cerkve z lesenim stropom je bila prezidana v baročno obokano cerkev. V cerkvenem prezbiteriju je tudi freska iz leta 1456, katera pa je žal slabše ohranjena. Ostala poslikava v prezbiteriju, ki je delo slikarja Gosarja, je iz 19. stoletja. Glavni oltar z lesenim nastavkom je iz leta 1652, oba stranska oltarja pa iz leta 1860.

V cerkvenem zvoniku se nahajajo trije železni zvonovi iz leta 1923.

V letu 1994 je župnijska cerkev dobila prve orgle. Orgle so dvomanualne, imajo 12 registrov, izdelala pa jih je Škofijska orglarska delavnica v Mariboru. S klikom tukaj si lahko ogledate njihovo zvočno zasnovo oz. dispozicijo.

Ob 25 letnici župnije je župnijska cerkev dobila nov daritveni oltar, nov ambon, novo sedilijo za mašnika ter nove klopi za ministrante. Vse našteto sta izdelala domača mizarska mojstra Jože in Simon Kolenko.

V neposredni bližini cerkve je bila v letu 2004 postavljena kapelica (znamenje), ki je posvečena Mariji. Na nek način je posebnost naše kapelice v tem, da si je načrt zanjo v mislih izdelal domači mojster in cerkveni ključar Jože Kolenko, ki je sicer mizar, vendar tudi odličen zidar. Kipar Miha Kač je izdelal Marijin kip za kapelico. Kip pa je narejen iz poliestra. Freske na kapelici je naslikal slikar Nikolaj Mašukov. 

Nekaj o Uršulinkah na kratko...

...

Zgodovina Ajmanovega gradu

Leta 973 nemški cesar Oton II. podaril freisinškim škofom širše območje škofjeloškega ozemlja.

Leta 1679 loški glavar Franc Matija Lampfritzheimb pozidal poznorenesančni dvorec EHRENAU, ki je po posestniku dr. Heimannu v 18. stoletju dobil ime »Ajmanov grad«.

Po letu 1693 so se menjavali različni lastniki: pl. Dienzli, Jožef Dietrich, Danijel Detela, vitez Jakob Wolf, rodbina Zanetti, pl. Flachenfeldi in vitez Oton Detela.

Leta 1918 je lastnica postala Marija Detela, poročena Guzelj.

Zadnji lastnik je bil dr. Jernej Demšar iz Ljubljane.

Med II. svetovno vojno so grad požgali domači partizani.

Leta 1956 so dvorec kupile loške uršulinke in ga obnovile.

Vselile so se leta 1960 in samostan poimenovale v Dom Brezmadežne.

7.6. 2007 je z odlokom Občinskega sveta Škofja Loka postal kulturni spomenik lokalnega pomena.

Zanimivost: Tu si snemali znani film Dolina miru.

SOLI DEO GLORIA

Zgodovina uršulink v Škofji Loki

1535
Angela Merici, rojena okoli leta 1474 v Desenzanu, 25. novembra ustanovi Družbo svete Uršule.

1702
Prihod sester iz Gorice v Ljubljano.

1782
Prihod sester iz Gradca v Škofjo Loko.

1890
Uršulinke kupijo grad v Škofji Loki za potrebe internata in notranje šole.

1941
Samostan zasedejo Nemci in sestre morajo oditi v eni uri.

1945
Samostan je po ukazu takratne komunistične vladavine nacionaliziran, obdržale so le nekaj prostorov za bivanje.

1956
Kupijo zapuščen Ajmanov grad pri Svetem Duhu (dom oskrbnika loškega gradu v času freisinških škofov), ki so ga zažgali domači partizani, in je bil v zelo slabem stanju. Starejše sestre vedo povedati, da se je iz veže videlo nebo, kjer naj bi bila streha.

1960
Sestre se naselijo v Ajmanovem gradu, le majhna skupina še ostane v Škofji Loki. V novem domu so živele zelo skromno in v močni veri, preživljale so se z obdelovanjem polja, poučevale verouk po župnijah, prale cerkveno perilo, izdelovale podobice in imele inštrukcije za otroke in mlade.

1987
Zadnji dve uršulinki se iz prostorov ob uršulinski cerkvi preselita iz Škofje Loke v Ljubljano.

1991
Nadškof dr. Alojzij Šuštar blagoslovi Dom sv. Angele, ki je nastal iz stare pralnice. Namenjen je razvijanju duhovnih programov.

1997
Nadškof dr. Franc Rode blagoslovi obnovljeno zgradbo stare grajske kašče. Tako je Dom duhovnosti pridobil 22 ležišč več.

2000
Sestre podrejo stari gozdiček, zasadijo mlada drevesa in uredijo park okoli samostana. 2008 Uršulinska cerkev Brezmadežne v Škofji Loki in pripadajoči kompleks starega samostana, ki je bil vrnjen v naravi, preide v last ljubljanske nadškofije.

2009
16. junija 2008 je p. Viljem Lovše DJ blagoslovi temeljni kamen za zgradbo povečanega Doma duhovnosti, danes Hiša kruha, ki je nastal na mestu, kjer je bilo prej gospodarsko poslopje.

Fotogalerija - Uršulinke in Ajmanov grad

V službi človekovega dostojanstva...

...

Župnijska Karitas Sv. Duh

Župnijska Karitas (ŽK) Sv.Duh je bila ustanovljena septembra leta 1991, pred tem pa smo dobrodelno in prostovoljno delovali kot župnijska skupina za dobrodelnost. Naša župnija je manjša kot krajevna skupnost, ker vasi Forme in Dorfarje spadata pod župnijo Žabnica.

V teh petnajstih letih smo v župniji in tudi izven nje pomagali mnogim ljudem. Naša dejavnost je raznolika in na široko zastavljena, da zajame čim več ljudi in sicer tiste, ki pomagajo in tiste, ki pomoč potrebujejo. Ne zapiramo se le ozko v svoj župnijski krog in ne gledamo ne na politično pripadnost in ne na osebno prepričanje.

V župniji ni večjih socialnih problemov, zato smo naše delovanje usmerili na ostarele in bolne, organiziramo tudi razne prireditve.

Ostarele in bolne župljane obiskujemo najmanj dvakrat letno in jih tudi skromno obdarujemo za Božič in Veliko noč. Pošiljamo jim čestitke za praznike in godove, dajemo tudi možnost izposoje ortopedskega vozička in sobnega stranišča.

Vsako jesen zbiramo ozimnico- to je kmetijske pridelke in hrano v trgovinah. Če imamo potrebe v domači župniji, najprej poskrbimo zanje, vso ostalo hrano in kmetijske pridelke pa razdelimo društvu Barka, škofijski Karitas v Ljubljani in Semenišču. Kmetje in vsi ostali se zelo izkažejo in radi darujejo, ker vedo, da bodo dobili tisti, ki hrano res potrebujejo. Zbiranje ozimnice in hrane da ljudem misliti, da nimajo vsi dovolj sredstev niti za preživetje. Na tak način spodbujamo dobrodelnost in radodarnost pri ljudeh, ki ne trpijo pomanjkanja.

Ko se prične šola, imajo starši velike izdatke za šolske potrebščine. Pri nakupu šolskih potrebščin in plačilu voznih kart, pomagamo družinam z nižjimi dohodki in z več otroki. V lanskem letu smo na ta način pomagali petnajstim družinam, brez občinskih sredstev pa te pomoči ne bi bilo.

Na vsakoletni dobrodelni prireditvi zbiramo sredstva za razna društva, ki pomagajo ljudem v stiski (Sožitje, Barka, Hospic, Anin sklad) in posameznike, ki so bili takrat potrebni pomoči in smo zanje vedeli (mladi invalidi-ortopedski vozički, zadnji potres v Posočju, plaz v Logu pod Mangrtom, požar na gorski kmetiji). Letos v januarju smo organizirali deseto jubilejno dobrodelno prireditev. Sredstva smo zbirali za program Vrtnica, to je skupina za zdravljenje odvisnosti od alkohola v okviru škofijske Karitas Koper, za popravilo stare hiše v slovenskem delu Istre, kjer izvajajo svoj program.

Sodelavci ŽK pomagamo pri organiziranju predavanj, miklavževanju, materinskem dnevu, pri pletenju adventnih venčkov in drugih dejavnosti v župniji.

Naša ŽK deluje tudi povezovalno, v organiziranju prireditev sodeluje veliko ljudi, med njimi je tudi nekaj mlajših, ki s prizadevnostjo in svojo sposobnostjo organizirajo kakovostne prireditve, na katerih z veseljem nastopa veliko mladih domačih talentov.

Sodelavci ŽK se zavedamo, da brez pomoči župljanov ne bi mogli delovati, za vse prireditve gospodinje napečejo dovolj peciva, moški pa pomagajo pri težjih delih. Delo ŽK je povsem prostovoljno in brezplačno. V letu 2006 smo opravili preko 600 ur prostovoljnega dela, kar je zelo veliko za tako majhno župnijo kot je naša. Upamo, da bomo še naprej tako dobro sodelovali tudi z Krajevno skupnostjo, ki nam vedno odstopi dvorano za naše prireditve. Vsem se lepo zahvaljujemo z željo, da bomo tudi naprej dobro sodelovali.