O župniji

Uršulinke

Glasilo župnije "Zarja"

Statistični podatki

Fotogalerija gradnje kapelice

URŠULINKE

Zgodovina uršulink v Škofji Loki

1535
Angela Merici, rojena okoli leta 1474 v Desenzanu, 25. novembra ustanovi Družbo svete Uršule.

1702
Prihod sester iz Gorice v Ljubljano.

1782
Prihod sester iz Gradca v Škofjo Loko.

1890 Uršulinke kupijo grad v Škofji Loki za potrebe internata in notranje šole.

1941
Samostan zasedejo Nemci in sestre morajo oditi v eni uri.

1945
Samostan je po ukazu takratne komunistične vladavine nacionaliziran, obdržale so le nekaj prostorov za bivanje.

1956
Kupijo zapuščen Ajmanov grad pri Svetem Duhu (dom oskrbnika loškega gradu v času freisinških škofov), ki so ga zažgali domači partizani, in je bil v zelo slabem stanju. Starejše sestre vedo povedati, da se je iz veže videlo nebo, kjer naj bi bila streha.

1960
Sestre se naselijo v Ajmanovem gradu, le majhna skupina še ostane v Škofji Loki. V novem domu so živele zelo skromno in v močni veri, preživljale so se z obdelovanjem polja, poučevale verouk po župnijah, prale cerkveno perilo, izdelovale podobice in imele inštrukcije za otroke in mlade.

1987
Zadnji dve uršulinki se iz prostorov ob uršulinski cerkvi preselita iz Škofje Loke v Ljubljano.

1991
Nadškof dr. Alojzij Šuštar blagoslovi Dom sv. Angele, ki je nastal iz stare pralnice. Namenjen je razvijanju duhovnih programov.

1997
Nadškof dr. Franc Rode blagoslovi obnovljeno zgradbo stare grajske kašče. Tako je Dom duhovnosti pridobil 22 ležišč več.

2000
Sestre podrejo stari gozdiček, zasadijo mlada drevesa in uredijo park okoli samostana.

2008
Uršulinska cerkev Brezmadežne v Škofji Loki in pripadajoči kompleks starega samostana, ki je bil vrnjen v naravi, preide v last ljubljanske nadškofije.

2009
16. junija 2008 je p. Viljem Lovše DJ blagoslovi temeljni kamen za zgradbo povečanega Doma duhovnosti, danes Hiša kruha, ki je nastal na mestu, kjer je bilo prej gospodarsko poslopje.


Uršulinke pred novim vhodom


Gradnja Hiše kruha leta 2009
1
Blagoslov temeljnega kamna

Zgodovina Ajmanovega gradu

Leta 973 nemški cesar Oton II. podaril freisinškim škofom širše območje škofjeloškega ozemlja.

Leta 1679 loški glavar Franc Matija Lampfritzheimb pozidal poznorenesančni dvorec EHRENAU, ki je po posestniku dr. Heimannu v 18. stoletju dobil ime »Ajmanov grad«.

Po letu 1693 so se menjavali različni lastniki: pl. Dienzli, Jožef Dietrich, Danijel Detela, vitez Jakob Wolf, rodbina Zanetti, pl. Flachenfeldi in vitez Oton Detela.

Leta 1918 je lastnica postala Marija Detela, poročena Guzelj.

Zadnji lastnik je bil dr. Jernej Demšar iz Ljubljane.

Med II. svetovno vojno so grad požgali domači partizani.

Leta 1956 so dvorec kupile loške uršulinke in ga obnovile.

Vselile so se leta 1960 in samostan poimenovale v Dom Brezmadežne.

7.6. 2007 je z odlokom Občinskega sveta Škofja Loka postal kulturni spomenik lokalnega pomena.

Zanimivost: Tu si snemali znani film Dolina miru.

 

 

SOLI DEO GLORIA

 

AKTUALNO V HIŠI KRUHA - DOM DUHOVNOSTI SV. ANGELA

http://ursulinke.rkc.si
 

Portal KS Sv. Duh © 2007 by e-Vizija
Prva stran   |   KS Sv. Duh   |   Društva   |  Novice  |   Župnija   |  Pišite nam