CESTA SKOZI GORAJTE ODPRTA

Župan Tine Radinja in direktor Gorenjske gradbene družbe Stanislav Remic sta odprla cesto skozi Gorajte. Občina Škofja Loka je namreč zaključila tamkajšnji projekt izgradnje vodovoda in ureditve lokalne ceste.

V sklopu projekta smo v celoti uredili lokalno cesto s kolesarsko povezavo v skupni dolžini 1,5 kilometra. Na cesti so se izvedli ukrepi za umirjanje prometa, na bolj izpostavljenih mestih smo uredili pločnike, na celotnem odseku ceste se je uredilo odvodnjavanje, na določenih mestih je bila postavljena nova javna razsvetljava. Pri obnovi ceste smo izvedli tudi ukrepe za zaščito dvoživk – ti ukrepi so bili nujen pogoj, da smo to cesto sploh lahko obnovili.

Sestavni del projekta je bila tudi izgradnja novega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 1.238 metrov, ki bo izboljšalo hidravlične razmere vodovoda.

Gradbena dela, ki so se začela 1. marca 2022, je izvedla gradbena družba GGD, d. d.

Pogodbena vrednost projekta znaša 1.386.543,19 evrov brez DDV. Projekt iz kohezijskega sklada sofinancira Evropska Unija. Vrednost namenskih nepovratnih sredstev znaša približno 150.000 evrov.


Foto k novici