PREDSTAVITEV PROJEKTA 'TRATA 2.1.'

... Danes je potekala predstavitev projekta »Trata, industrijska cona za 21. stoletje – TRATA 2.1«. Z njim se povezujejo številni partnerji, da bi na področju trajnostne mobilnosti omogočili dodatne storitve za občanke in občane.

Občina Škofja Loka, kot vodilni partner, Razvojna agencija Sora, IPOP, Cipra Slovenija, Cipra International ter podjetja Knauf Insulation, LTH Castings ter SIBO G. smo se povezali v konzorcij in na razpis norveškega mehanizma prijavili skupen projekt. Z njim bomo spodbujali zaposlene, da bodo na delo prihajali na trajnosten način.

V okviru projekta bo Občina Škofja Loka med drugim zgradila manjkajoč del dvosmerne kolesarske steze in pločnik z drevoredom v južnem delu od poslovne cone in povezala industrijsko cono z Godešičem.

Raznoliko partnerstvo med javnim sektorjem, gospodarstvom, razvojno agencijo in različnimi eksperti s področja trajnostne mobilnosti ter želje po spremembi obstoječega stanja lahko Škofjo Loko pripeljejo med najboljše slovenske zgodbe s področja trajnostne mobilnosti.

Še več informacij pod objavo: https://skofjaloka.si/objava/672759


Foto k novici