𝐃𝐨𝐛𝐫𝐚 𝐩𝐞𝐭𝐤𝐨𝐯𝐚 𝐧𝐨𝐯𝐢𝐜𝐚 😉

... S pridobljenimi nepovratnimi sredstvi smo posodobili javno komunalno infrastrukturo in nekaj objektov v naši KS priklopili na javno kanalizacijo. 👍

➡️ Prejeli smo pogodbo o sofinanciranju, ki so nam jo z Ministrstva za okolje in prostor poslali za izvedbo operacije 'Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v porečju Sore'. 💦
👉Višina pridobljenih nepovratnih sredstev: 804.003,22 evrov.
Tine Radinja - župan občine Škofja Loka jo je z veseljem podpisal. ✍️
#kohezijskapolitika


Foto k novici