#NAŠA LOKA

... Ponovno smo začeli s projektom Naša Loka, ki ga je v preteklem letu zaustavil koronavirus. To je proces participativnega proračuna, sistema razporejanja dela proračunskega denarja tako, da o njegovi porabi odločajo neposredno občanke in občani. Proces participativnega proračuna bo potekal od januarja do maja 2021, izglasovani projekti pa bo izvedeni v letih 2021 in 2022.

INFORMACIJE - na spletni strani Občine Škofja Loka: predlagam.skofjaloka.si/

Informacije
Kaj je participativni proračun?

Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da o njegovi porabi odločajo neposredno občanke in občani.

Kakšen je namen procesa?

Uresničevanje načela participativnega proračuna v občini Škofja Loka
Spodbujanje aktivne participacije in vključenosti občanov
Dvig kakovosti bivanja v lokalnem okolju
Gradnja skupnosti
Razpoložljiva sredstva

V okviru projekta Naša Loka bodo lahko izvedeni projektni predlogi v skupni vrednosti 275.000 EUR, pri čemer so sredstva razporejena enakomerno po krajevnih skupnostih. To pomeni, da je v vsaki krajevni skupnosti na voljo 25.000 EUR.

Kako lahko izvem več o projektu Naša Loka in oblikovanju projektnih predlogov?

V podporo razvoju projektnih predlogov bo v občini organiziranih več spletnih delavnic, na katerih bosta predstavljena koncept participativnega proračuna in način sodelovanja, mogoče pa bo oblikovati tudi osnutke pobud, ki jih bodo občanke in občani želeli predlagati.

Delavnice bodo potekale preko spletnega okolja Zoom.

Del časa na posamezni delavnici bo namenjen tudi razpravi o potrebah in dvigu kakovosti življenja v posamezni KS, pri kateri je pomembno mnenje vsakega občana ali občanke. Zato vabimo, da se delavnic udeležite tudi z uporabo video kamere.

Na delavnicah bo praviloma prisoten tudi župan ali predstavnik Občine.

Kako bodo potekale aktivnosti?

Predloge za projekte bodo oblikovali občani in občanke
Predlagani projekti bodo morali upoštevati merila za upravičenost, ki bodo javno objavljena pred začetkom delavnic
Predlagatelji bodo predloge do določenega roka poslali po navadni ali elektronski pošti oziroma oddali v vložišče občine
Skladnost projektnih predlogov z merili participativnega proračuna bo preučila Komisija za participativni proračun
O dokončnih predlogih bodo lahko glasovali občani in občanke
Izglasovani projektni predlogi bodo umeščeni v proračuna občine za leti 2021 in 2022
Kakšna je časovnica projekta?

Proces oblikovanja in izbire predlogov bo potekal v mesecih februarju in marcu 2021
Glasovanje o projektih bo potekalo v mesecu maju 2021
Izglasovani projekti se bodo izvedli v letih 2021 in 2022


Foto k novici